Vogels en Vriendschap

uw Vogelvereniging in de regio Rotterdam en omstreken

Maandbrief December 2021 deel 1

Beste vogelvrienden,

Het is alweer februari en nog steeds leven we met de beperkingen veroorzaakt door het corona virus. In januari hebben we geen maandbrief gemaakt omdat er eigenlijk niets te melden was. Nu is dat zeker ook nog het geval maar hebben we toch besloten een maandbrief rond te laten gaan.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om activiteiten te organiseren. Onze feestelijke prijsuitreiking was in januari aan de beurt maar kon helaas niet doorgaan. Zodra de mogelijkheid daar is, zullen we zo snel mogelijk de prijsuitreiking organiseren.

Doordat alles stil ligt hebben we verder ook weinig te melden.

Dan zal ik jullie maar op de hoogte houden van de kweek met mijn vogels. Ook dit jaar is het weer met vallen en opstaan, het gaat niet allemaal vanzelf. Zo heeft mijn kleinste nestje slechts 1 jong, het grootste heeft er maar liefst 7. Ook had ik bij een koppel twee keer alle eieren onbevrucht, vast een koppel wat niet klikt. Jammer genoeg heb ik verder geen onverwante vogel en nu nog een kopen is ook niet eenvoudig. Ik had ook een man die dood op de jongen lag, gelukkig heeft de pop de jongen alleen groot gebracht. Voor deze pop heb ik nog wel een man zitten voor de tweede ronde. Er gaat ook veel goed, want met alleen tegenslag zou er weinig te genieten zijn van onze vogelhobby. Zo heb ik alweer een mooi aantal vogels geringd en op dit moment komen er al weer een aantal nestjes uit.

Voor leden die ook al aan het kweken zijn hoop ik op een succesvolle kweekperiode met veel mooie jongen. Ook kwekers die nog niet met de kweek begonnen zijn, wens ik dit toe.

Zodra er wat te melden valt over onze vereniging zullen we dat zeker doen.Rest mij nog om iedereen een fijn en vogelrijk jaar toe te wensen.

Tot ziens of tot horens,

Arthur Keizer 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Ringencommissaris

Ringen bestellen voor vonde 4. Deze bestelling moet voor 25 maart bij mij binnen zijn en tevens zijn betaald. De levering hiervan is 15 mei. Bestellingen na 25 maart is alleen mogelijk als spoedbestelling en de NBvV brengt hiervoor € 1,00 per ring extra in rekening en € 4,50 administratie kosten.

Voor ronde drie is de bestelperiode inmiddels verstreken, voor de leden die wel op tijd een bestelling hebben gedaan is de uitlevering op  1 april.                                                                          

Op 1 oktober 2021 werd de site  van de NBvV aangepast voor de bestellingen van de nieuwe bruine ringen 2022. U kunt in het maandblad “Onze Vogels” editie maart  2021 op bladzijde 20 t/m 23 lezen.

Ringen voor 2022 zijn uitsluitend nog te bestellen via een spoedbestelling en hiervoor gelden extra kosten voor bij de NBvV.

Nieuwe leden, die die hiervoor langer dan 3 jaar geen lid zijn geweest bij de NBvV betalen bij hun eerste bestelling geen extra kosten, mits ze binnen 3 maanden hun bestelling doen.

Diverse ringmaten op het aanvraagformulier invullen. Let op dat u dan de goede volgnummers invult.

U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handiger om door te nummeren voor uw eigen administratie op de computer, want de meeste programma’s herkennen dubbele ringnummers niet.

Ook moet u er op letten als u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander formulier moet doen.

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/ringen-LNV-invulbaar.pdf (werd ook op 1 april 2021 aangepast).

Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling direct met de ringbestelling bij de penningmeester binnen is.  De betaling gaat via de penningmeester, IBAN  NL 27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap onder vermelding Ringbestelling en kweeknummer en naam. Betaal direct, want de ringbestelling gaat de deur uit als de betaling binnen is. (De betaling is 100% voor de NBvV, dus het is puur een service van Vogels en Vriendschap).

De uitlevering van de ringen voor de derde ronde is precies op 1 april bij mij binnen van de bond.

Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en  versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com 

 

Voor de mensen die geen internet gebruiken,

Deze moeten tijdig contact ( 06-24782489 ) met mij opnemen zodat ik u daarbij kan helpen. (ik kan niet altijd direct opnemen, maar dan bel ik u terug.

 

Bestelperiode                                                           uitlevering:

1 april      – 13 mei (reeds gesloten)                         1 oktober

16 mei     – 26 september uiterlijk (reeds gesloten)  15 december

1 oktober – 26 januari uiterlijk  (reeds gesloten)          1 april

1 februari – 26 maart  uiterlijk                                    15 mei

Na April 2022 is het mogelijk om direct ringen (ook sites ringen) bij de NBvV te bestellen. Ook de betaling hiervan gaat direct via de bond. De levertijd is na 1 oktober dan een maand.

Groetjes,

Aad Bresser
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Penningmeester

Ons gironummer is IBAN NL27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap. De contributie bedraagt € 40 voor volle leden en € 20 voor gastleden.                                   Ook kunt u op dit nummer het bedrag van uw ringenbestelling overmaken. 

--------------------------------------------------------------


                              Alle evenementen worden weer gehouden in:

        Het huis van de wijk Irene  – Oudelandstraat 75 – 3073 LH – Rotterdam

                                      
----------+-------------