Vogels en Vriendschap

Uw vogelvereniging

Informatie en advies over vogels

Postuurkanaries

, zie bestuur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kleurkanaries

Koos Simons, zie bestuur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tropische vogels

Arthur Keizer

tel; 06 83709977

e-mail; mirade1@planet.nl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grote parkieten

           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grasparkieten

Aad Bresser,

 tel; 06 24782489

e-mail; aad.bresser1@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Emailadres secretariaat:        vogelsenvriendschap@gmail.com

Webpagina:                            http://www.vogels-en-vriendschap.nl

Facebook:                              https://www.facebook.com/vogels.vriendschap.7

KvK nummer:                         74815482

Girorekening nummer:           NL27 INGB 0009 3871 94