Vogels en Vriendschap

uw Vogelvereniging wenst u fijne feestdagen

Bestuur Vogels en Vriendschap

Voorzitter


Alex de Graaf                       Voorzitter                               alexenmiriam@live.nl

Secretaris


Koos Simons                        Secretaris  


  0652832266


                           


Penningmeester  

      


Martin van Geel

              

 Penningmeester                0620703912  

Rekening NL 27 INGB 0009 3871 94

tnn Vogels en Vriendschap


2e Penningmeester
Piet Smit   


   

                                           

            2e Penningmeester                   0633148714

piet.smit@ziggo.


  

Ringencommissaris.
Aad Bresser
                                                       Ringencommissaris                0624782489

webmaster

aad.bresser1@gmail.com
  

 Alg. bestuurslid   Jan Verbeek

  06 81297778       

Schema bestuur roulatie.

 

Bij één van onze laatste vergaderingen hebben we het er over gehad, maar eigenlijk nog nooit officieel vastgesteld.

Alex de Graaf gaf in deze vergadering de tip om sowieso het dagelijks bestuur niet om de 2 jaar maar om de drie jaar te laten aftreden.

Dit is toen met algemenen instemming goedgekeurd.

Het schema ziet er nu als volgt uit:

                       
       

                       

1e jaar (2020)  Secretaris + Algemeen bestuurslid 1 + Algemeen bestuurslid 2

2e jaar (2021)  Penningmeester + 2e Voorzitter

3e jaar (2022) Voorzitter + Ringencommissaris

4e jaar (2023) Secretaris + Algemeen bestuurslid 1 + Algemeen bestuurslid 2

5e jaar (2024)  Penningmeester + 2e Voorzitter

6e jaar (2025) Voorzitter + Ringencommissaris

Et cetera

     

Emailadres secretariaat:        vogelsenvriendschap@gmail.com

Webpagina:                            http://www.vogels-en-vriendschap.nl

Facebook:                              https://www.facebook.com/vogels.vriendschap.7

KvK nummer:                         74815482

Girorekening nummer:                    NL27 INGB 0009 3871 94