Vogels en Vriendschap

Uw vogelvereniging

Onze vereniging Vogels en Vriendschap

Vogelvereniging V&V

Vogelvereniging Vogels en Vriendschap (2) is tot stand gekomen na de fusie tussen Vogels en Vriendschap en de Vogelvereniging Kralingen op 1 april 2007 op gegaan in v.v. Rijnmond en op 1 mei 2019 is bijna de helft van de leden weer onder de oude naam, Vogels en Vriendschap over gegaan.

Vogelvereniging Vogels en Vriendschap is een afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.).

Vogels en Vriendschap is één van de ruim 650 afdelingen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een bond met meer dan 25.000 leden en kwalitatief waarschijnlijk de beste op vogelgebied.

Als vereniging is V&V landelijk gezien qua ledenaantal een kleine vereniging, maar binnen de regio Rotterdam e.o. een van de gezeligste met een open karakter en we staan daarom ook open voor iedereen die de vogelsport een warm hart toe draagt. 

De vereniging Vogels en Vriendschap heeft als doelstelling:
Het bevorderen van de vogelteelt, de vogelkennis, de vogelstand en de vogelliefhebberij in de ruimste zin des woords.
Het feit dat Vogels en 'vriendschap een vereniging is, houdt in dat alle leden invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop aan de doelstelling gestalte wordt gegeven.

Belangrijke elementen om aan deze doelstelling te beantwoorden zijn:
De maandelijkse contactavonden, de vogelbeurzen, de vogelkeuringen, tentoonstellingen en de interessante lezingen.
V&V is een vereniging waarin alle hoofdgroepen vogels ruimschoots zijn vertegenwoordigd. Het accent op zo'n groot mogelijk assortiment vogels staat dan ook centraal. Ookstaan we open voor nieuwe uitdagingen en nieuwe ideeen!

Als vogelvereniging participeren wij graag met andere verenigingen met in het byzonder het district Zuid-Holland en middels het district in het bestuur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Dat wij als vogelvereniging ook kwalitatief zeker toonaangevend zijn in de regio, bewijst de vele malen dat leden van V&V vele grote prijzen hebben behaald!

Onze leden behalen elk jaar weer Kampioenschappen op de districttentoonstelling, (inter)nationale, speciaalclubs en bondstentoonstellingen.

Sinds 1 mei 2019 zal Vogels en Vriendschap fors uitgegroeien tot een forse, inhoudelijk en structureel gezonde vogelafdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefheb­bers en een begrip in de regio Rotterdam en omstreken..

Memorerend zijn de belangrijkste aspecten van de vereniging waarvan de activiteiten door leden en niet-leden zijn te bezoeken:

Een maal per maand is er een contactavond (anders indien vakantieperiode o.d.)

Een zaterdag met eenvogelbeurs
Regelmatig deskundige lezingen
De jaarlijkse vogeltentoonstelling
De jaarlijkse babyshow (jongdierendag)
Elke maand het prachtige Onze Vogels, het maandblad van de N.B.v.V.
Eigen kooienbestand
Vriendschap
Zijn er naar aanleiding van dit stukje verenigingsnieuws alsnog vragen bij U gerezen, dan kunt u een e-mail sturen naar Info vogels en Vriendschap

Een eventueel lidmaatschap kunt U altijd vrijblijvend overwegen.