Vogels en Vriendschap

Uw vogelvereniging

Maandbrief Juni 2024
------------------------------------------------

Uitnodiging Babyshow zondag 7 juni 2024

Inschrijven tot 3 juli 2024, Het inschrijven kost € 1,50 per vogel, maar als je meer dan 10 vogels inschijft, dan zijn deze gratis. Men dient zelf voor waterflesjes te zorgen.(deze zijn verplicht door de dierenwelzijnswet) Het inbrengen van de vogels is op 7 juli tussen 8.30 en 9.15 uur, De keuring start om 9.30 uur, Tijdens de keuring worden de vogels besproken, dus het is een open keuring. Ook is er de mogelijkheid om open klasse en overjarige vogels in te zenden, maar deze hebben hun eigen klasse en worden dus apart gekeurd. Huis van de wijk Irene – Oudelandstraat 75 – 3073 LJ – Rotterdam

(Het inbrengen van de vogels is aan de zijkant van het gebouw in de                           Heer Danielstraat t.o nummer 74, de deur met het kleine trapje)


Zet de babyshow (jonge vogel dag) vast in je agenda – ischrijf 3 juli en de babyshow op zondag 7 juli 2024

De vogels worden op professionele wijze beoordeeld door; Cor Booster, Arie Vortman, Francis Kriesels en Bas van der Ree.

Parkeren voor inzenders is voor rekening van de Penningmeester!!

Beste vogels en vriendschap vrienden,

Het is al weer aan het eind van de broedperiode, al hoewel somige nog met de nakweek bezig zijn. Zeker tropen en natuurvogels hebben zo hun tijd nodig.

Toch zijn de meeste van onze leden al klaar met de kweek en zijn al bezig met het voorbereiden van de vakantieperiode. 

Vogels en vriendschap verwacht aardig wat jonge vogels op de show. Er zijn al behoorlijk wat vogels aangemeld, dus dat zal de pret niet drukken. 

We maken er trouwens net als verleden jaar een gezellige dag van!

We hopen natuurlijk op nog meer inschrijvingen, dus doe gezellig mee en schrijf voor 3 juli nog een paar vogels in. Je hoeft alleen op te geven met hoeveel vogels je komt en wat voor soort. 

Er is ook een open klasse en een overjarige klasse, maar die spelen in een aparte klasse. Je kunt bellen of een mailtje sturen voor de inschrijving.

€ 1,50 per vogel en boven de 10 inschrijvingen zijn gratis. 

Telefoonnummer Aad Bresser 06 - 24782489 of aad.bresser1@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------

 

De Kleurslag Agaat (door Tino Simons)

Deze kleurslag in het vraagprogramma is de afgelopen jaren niet zo fors veranderd als de zwarten en de bruinen. De agaten zijn zwarten met gereduceerd melanine. De rug, flanken en kop vertonen zwarte streepjes, fijn, kort en talrijk. De grote bevedering, vleugel- en staartpennen hebben een parelgrijze omzoming, teken van een duidelijke verdunning (zie vraagprogramma).

De kleur agaat is in vele variaties te fokken en te showen. In de grondkleuren wit, geel en rood. Intensief, schimmel en mozaïek en ook nog in het ivoor.

Wat is een goede Agaat?

Volstrekt geen zichtbaar feomelanine. Wij vragen in onze standaardeisen: de onderbroken bestreping op de kop, de rug en flanken is fijn en onderbroken. Duidelijk afgetekende baardstreepjes. Duidelijke wenkbrauwtekening met verdund melanine. Snavel, pootjes en nagels uniform vleeskleurig.

De genetica van de kleur Agaat

De afgelopen 10 jaar zijn de formules iets gewijzigd. Ik heb het 35 jaar geleden anders geleerd dan de aspirant keurmeester en de pas geslaagde keurmeester in de actualiteit. Dat maakt niets uit wanneer wij maar dezelfde taal blijven spreken. Bij de agaten kunnen wij dan met symbolen M+ (melaninefactor) en z+ rf, de laatste

twee letters staan dan voor de 1e reductie factor. Gereduceerd melanine.

Voor de grondkleuren wit, geel en rood heb ik de symbolen uitgebreid besproken bij de lipochroom*series in vorige  ‘Kijk op Kleurs’. Zo ook de symbolen voor de Intensief, Schimmel, Mozaïek en Ivoorfactor. Die symbolen kunnen gewoon integraal worden overgezet naar melanine vogels, in dit geval de Agaat kleurkanarie. 

Eigenlijk moet ik nog meer letters uit de formule weergeven, maar dat doe ik niet anders wordt het te ingewikkeld.

Op ons vraagprogramma staan negen groepen Agaat, ook nog onder verdeeld in subgroepen.

Agaat Wit


Dominant en recessief, sterke concentratie van het zwart in de bevedering, slag en staartpennen zijn parelgrijs omzoomd. Mooie heldere grondkleur, maar niet te helder wit. Bij de dominante Agaat Witten minimale van aanwezigheid op de buitenste randen van de vleugelpennen. Fout is te diep geel of oranje aanslag.


Agaat rood intensiefAgaat geel intesief evt met ivoor

De bestreping is kort en onderbroken zuivere grondkleur in het rood of geel (ivoor) Verweven met het melanine. Fout is niet helder, te veel ffeomelanine, bestreping lang en niet onderbroken  Kleur neigt naar zwart.

Agaat geel of rood schimmel, evt. met ivoor

Zie bovenstaand, de melanine bestreping is iets breder dan bij een intensieve vogel. Duidelijke schimmel, kleine schubben verdeeld over het gehele lichaam. Fout is te zware of te zwakke schimmelverdeling.

Agaat geel of rood mozaïek, evt. met ivoor

Type 1 en 2

Eigenlijk een hele aparte vogel in deze serie. maar door selectie zijn er gele of rode veertjes gefokt op de kop, borst, schouders en stuit, ook wel de mozaïek tekening genoemd. Intussen worden in alle kleuren zo’n tekening gefokt. Eigenlijk moet deze tekening voor alle kleuren gelijk zijn. Maar de praktijk is weerbarstig.

De Lipochroom mozaïeken laten hun tekening veel beter zien dan bijv. een Agaat Geel Mozaïek. Gemelaniseerde vogels zijn donkerder en waar melanine zit kan moeilijk zichtbare tekening worden gefokt. Zelfs op grote toonaangevende shows voor kleurkanaries zie je dan grote verschillen.

Mozaïek Type 1 is altijd een pop. Bij al de overige kleurkanaries zijn dit bijna altijd mannen. Daar zijn de standaardeisen naar toe geschreven, zelf vind ik dat jammer. Maar ik kan het niet veranderen.

De type 1 heeft een scherpe oogtekening vanuit het oog een korte stuit en schoudertekening en een kleine borsttekening. In de standaardeisen staat dit uitgebreid beschreven. Te veel of te weinig tekening wordt met een onvoldoende bestraft.Type 2: Dit zijn de mannen in deze kleurslag, i.p.v. een klein oogstreepje hebben deze vogels een masker, mooi vol zonder haakjes zijn vaak de beste.

Precies als bij de poppen moet het mozaïek patroon mooi zuiver diepgeel of rood en intensief zijn.

De mozaïeken mogen ook in het ivoor worden geshowd.

Overige kleurslagen in de agaatserie

In het Agaat zijn intussen ook vele mutaties gefokt: Pastel, Jaspis, (waarom geen Grijsvleugels in het Agaat?) Opaal, Satinet, Topaas, Eumo, Onyx, Kobalt en misschien straks ook in het Mogno. Deze vogels komen later in deze serie over onze kleurkanaries aan de beurt in ‘Kijk op Kleur’ Dus ik kan nog drie/vier jaar vooruit, dan ben ik 72 jaar en ga ik met vogelpensioen.

De Agaat Vogel als Showvogel

Het mag duidelijk zijn dat de agaten mooie showvogels zijn. In alle kleuren Agaat zie je vaak echte topvogels op de shows.


                                     Afbeelding met vogel, snavel, zittend
        
        Automatisch gegenereerde beschrijving

                                       Agaat Rood Mozaïek 1


Veel voorkomende fouten zijn dat de melanine bestreping onvoldoende onderbroken is. De vogels niet goed intensief zijn of de schimmelverdeling niet egaal. Ook de tekening bij de mozaïeken is soms niet correct. Showvogels moeten altijd goed worden geconditioneerd. Licht wassen en spuiten is zeker een must.

Veel succes met deze kleurslag.

Tekst: Tino Simons

Foto’s: Piet Onderdelinden

Tekst bewerking: Koos Simons----------------------------------------------------------

CONTRIBUTIE 2024 

 Ondanks dat de afdracht aan de NBVV dit jaar weer met 2 euro is verhoogd, hebben we besloten om de contributie niet te verhogen. Dit blijft dus onveranderd € 42 voor bondsleden en € 20 voor gastleden. 

 U kunt dit overmaken op bankrekeningnummer   NL 27 INGB 0009 3871 94 tnv Vogels en Vriendschap.   


Met vriendelijke groeten, Martin van Geel

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zet vast in je agenda; voor 3 juli ischrijving  voor de Babyshow 7 mei 2024                    

Wil je komen kijken? Prima, gratis toegang

Open keuring, overjarige en OK vogels toegestaan in aparte klasse.                                                                        Huis van de wijk "Irene" ,Oudelandstraat 75, 3073 LJ Rotterdam.


       Ga verder met Maandbrief deel 2